Elfsborgsmarschen är en civil/militär 2-dagar marsch i Göteborg med omnejd.
Marschen är godkänd som marschprov för Nijmegen.

För mer info och anmälan om kommande event titta till vår Facebook sida.


Elfsborgsmarschen is a civilian/military 2-day march in and around Gothenburg.
The march is approved as a prerequisite for Nijmegen.

For more info and registration on upcoming events check out our Facebook page.